Over DHB Bank

Klachtenbehandeling

U bent niet tevreden over onze diensten? De te volgen procedure is als volgt:

1. Als eerste stap adviseren we u om contact op te nemen met uw dossierbeheerder of klantenservice (opsbe@dhbbank.be) om uw klacht in te dienen.

2. Als u al contact heeft opgenomen met de betreffende dienst en ontevreden bent met de geboden reactie, raden wij u aan om uw klacht in te dienen bij de de dienst Compliance & Internal Control Unit (hierna: klachtenafdeling) van DHB Bank. Het is een gespecialiseerde dienst van de bank die uw opmerkingen zal onderzoeken en, in de mate van het mogelijke, een passend antwoord probeert te bieden.

Hoe kunt u uw klacht introduceren?

OF

  • stuur een brief naar het volgende adres:

DHB Bank N.V. Belgium Branch
Klachtendienst
Keizerinlaan 66
1000 Brussel

Geef voor een optimale behandeling duidelijk uw identiteitsgegevens en de redenen voor uw klacht op.

3. Tot slot, in het geval dat de reactie van onze Klachtenafdeling niet aan uw verwachtingen voldoet, nodigen wij u uit om uw verzoek naar de bevoegde Ombudsdienst te sturen. Voor een optimale behandeling, raden we u aan te verwijzen naar het referentienummer van DHB Bank in uw gesprekken met de Ombudsdienst.

Voor bankproducten en -diensten:
 
Ombudsdienst voor financiële diensten 
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be
PostNorth Gate II, Koning Albert II laan, n°. 8, Bus. 2 in 1000 Brussel
 
Voor verzekeringsproducten en -diensten:
 
Ombudsman van de verzekeringen
Tél. : +32 (2) 547 58 71
Fax : +32 (2) 547 59 75
E-mail : info@ombudsman-insurance.be 
Post : De Meeûssquare, n ° 35 in 1000 Brussel