Meest gestelde vragen over Lenen (LOA)

Wat is de einddatum van mijn lening. Wat moet ik doen?
U moet contact opnemen met de klantendienst per è-mail: opsbe@dhbbank.com OF per post naar het volgende adres: Keizerinlaan 66, 1000 Brussel

De domiciliëring voor mijn maandbedrag werd niet uitgevoerd. Wat moet ik doen?
U moet een betaling uitvoeren naar de rekening vermeld in uw contract van Lening op afbetaling. Voor de mededeling, u moet kiezen voor een vrije mededeling en er uw nummer van uw contract vermelden.

Welke informatie vind ik terug in de aflossingstabel van mijn krediet?
Met behulp van uw aflossingtabel kan u de evolutie van uw lening op afbetaling bijhouden. Het houdt de volgende informatie in: 
-Het saldo na vervaldag, zijnde het uitstaande kapitaal na betaling van de maandaflossing 
-Het gedeelte 'kapitaal' van de maandaflossing 
-Het gedeelte 'intrest' van de maandaflossing 
-Het bedrag van de maandaflossing afgehouden iedere maand 
Opgelet: De vermelde bedragen in uw aflossingstabel houden geen rekening met eventuele kosten door achterstal van betaling, door rappelbrieven. 

Ik wil mijn lening vervroegd aflossen/een afrekening ontvangen. Welke procedure moet ik volgen?
U moet per aangetekend schrijven een aanvraag indienen voor vervroegde terugbetaling, ten minste 10 dagen voor de terugbetaling.
Dit schrijven dient verstuurd te worden naar het agentschap waar u het contract van lening op afbetaling heeft ondertekend, zijnde één van de 4 volgende agentschappen.
Antwerpen: 
DHB Bank 
Britselei 10 
2000 Antwerpen 
E-mail: antwerp@dhbbank.com 

Brussel: 
DHB Bank 
Keizerinlaan 66 
1000 Brussel 
E-mail: personalloans@dhbbank.com 

Charleroi: 
DHB Bank 
Boulevard Audent 4 
6000 Charleroi 
E-mail: charleroi@dhbbank.com 

Luik: 
DHB Bank 
Rue des Guillemins 139
4000 Liège 
E-mail: liege@dhbbank.com 

Ik zou graag de rekening waarop mijn maandafossing wordt afgehouden  wijzigen? Is dit mogelijk?
U moet ons via email of post een copie van uw nieuwe bankkaart en identiteitskaart recto verso bezorgen
Adres: 
DHB Bank 
Klantendienst 
Keizerinlaan 66
1000 Brussel 
E-mail: opsbe@dhbbank.com 

Ik zou graag de betaaldatum van mijn maandelijkse aflossing wijzigen? Is dit mogelijk?
U dient de klantendienst te contacteren teneinde de haalbaarheid van uw aanvraag te analyseren, zijnde per email, zijnde per post:
Adres: 
DHB Bank 
Klantendienst 
Keizerinlaan 66 
1000 Brussel 
E-mail: opsbe@dhbbank.com 

Ik heb een aanmaning ontvangen. Wat betekent dat?
Deze brief is verstuurd 10 dagen na de vervaldag als wij hebben vastgesteld dat u de betaling voor maandaflossing niet heeft uitgevoerd.
Alleen als het nodige heeft gedaan om deze situatie op te lossen, raden wij u aan uw maandaflossing zo vlug als mogelijk te betalen teneinde bijkomende kosten zoals vermeld in onze algemene voorwaarden van onze bank te beperken. Deze kunnen omvatten rappel- en ingebrekestellingskosten, portokosten en verhoogde nalatigheidsinteresten. In sommige gevallen kan een achterstal van betaling zelfs leiden tot opzegging van uw krediet. 
Voor meer info, dient u onze klantendienst te contacteren op +32 (0)2 210 17 18 van maandag tot vrijdag vanaf 14u tot 16u30 of ons een émail versturen op volgend adres: opsbe@dhbbank.com. 
 
Ik heb een ingebrekestelling ontvangen. Wat betekent dat?
Deze brief is verstuurd 10 dagen na de vervaldag als wij hebben vastgesteld dat u de betaling voor twee maandaflossingen niet heeft uitgevoerd. 
Alleen als het nodige heeft gedaan om deze situatie op te lossen, raden wij u aanhet bedrag vermeld in uw ingebrekestellingsbrief zo vlug als mogelijk te betalen teneinde bijkomende kosten zoals vermeld in het vorige antwoord en het risico van opzegging van uw krediet te vermijden. 
Voor meer info, dient u onze klantendienst te contacteren op +32 (0)2 210 17 18 van maandag tot vrijdag vanaf 14u tot 16u30 of ons een émail versturen op volgend adres: opsbe@dhbbank.com.
 
Ik zou graag een kopie van mijn aflossingstabel/kredietovereenkomst/verzekeringsovereenkomst willen ontvangen. Hoe krijg ik dat in handen? 
U kan ons uw schriftelijke aanvraag bezorgen zijnde via post, zijnde via mail, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart. 
Adres: 
DHB Bank 
Klantendienst 
Keizerinlaan 66
1000 Brussel 
E-mail: opsbe@dhbbank.com 

Ik wil graag een bewijs van de beëindiging van mijn lening. Wat moet ik doen? 
U kan ons uw schriftelijke aanvraag bezorgen zijnde via post, zijnde via mail, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart. 
Adres: 
DHB Bank 
Klantendienst 
Keizerinlaan 66 
1000 Brussel 
E-mail: opsbe@dhbbank.com 

Mijn lening is afbetaald, maar er is nog een maandbedrag van mijn rekening gedebiteerd.
Het bedrag gelijk aan deze maandaflossing zal worden teruggestort op de rekening die u gebruikt voor de domiciliering. Niettemin u vaststelt dat er geen terugbetaling heeft plaats gevonden binnen een termijn van 10 dagen, gelieve contact op te nemen met onze klantendienst via +32 (0)2 210 17 18 van maandag tot vrijdag van 14u tot 16u30 OF een mail te versturen naar het volgende e-mail adres: opsbe@dhbbank.com