Over DHB Bank

Bestuursorganen

DHB Bank heeft een tweelaagse managementstructuur, de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht (RvT).

De RvB is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de bank, voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid en langetermijnstrategie, risicobeheer en interne governance, voor de nakoming van de verplichtingen van de bank jegens toezichthoudende instanties en voor de vertegenwoordiging van de bank.

De RvT is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de RvB, voor het toezicht op de algemene gang van zaken en het risicobeheer en voor het beoordelen en goedkeuren van de strategieën en begroting voorgesteld door de RvB.

Raad van Toezicht

  • Mr. Frederik-Jan Umbgrove, Voorzitter
  • Ms. Nesrin Koçu-de Groot, Lid
  • Mr. Maarten Klessens, Lid
  • Mr. Onur Bilgin, Lid
  • Mr. Ariel Hasson, Lid
  • Mr. Kemal Cıngıllıoğlu, Lid

Raad van Bestuur

  • Mr. Okan Balköse, Algemeen Directeur, Voorzitter van de Raad van Bestuur
  • Mr. Steven Prins, Algemeen Directeur
  • Ms. Ayşe Çıngıl, Algemeen Directeur