DHB Sparen: mededeling aan onze klanten

Sinds 30 september 2016 zijn de saldi en intresten niet meer zichtbaar op uw spaarrekening. 
 
De saldi van de DHB Plusrekeningen zijn op 3 oktober 2016 overgeboekt naar de tegenrekening, die u heeft opgegeven.
Indien er geen tegenrekeningnummer bekend is, of de DHB Plusrekening om een reden geblokkeerd was, dan verzoeken wij u om ons te contacteren.
 
Als het bedrag geretourneerd wordt omdat de tegenrekening niet meer bestaat, dan proberen wij u te contacteren om een ander tegenrekeningnummer te vragen.
Na 30 november 2016, als al onze pogingen om een correct rekeningnummer te verkrijgen niet zijn geslaagd, dan zal het bedrag beschikbaar zijn bij de Consignatie Kas: https://financien.belgium.be/nl/betalingen 
 
Sedert 11 november worden de nodige bestanden klaargemaakt voor overdracht aan de Deposito- en Consignatiekas. Het gevolg daarvan is dat er géén overboekingen méér kunnen worden uitgevoerd door DHB Bank.

Omwille van deze verwerking alsook de overdracht  van deze gegevens aan de Deposito-en Consignatiekas, moeten zij ook de nodige tijd hebben om deze gegevens te kunnen verwerken in hun interne systemen. Dit zal ook een aantal dagen in beslag nemen voordat deze gegevens ook zichtbaar zijn bij hen voor bedragen die hoger liggen dan 20 euro.

Indien u ondertussen graag het saldo van uw rekening zou willen vernemen, gelieve contact op te nemen met deposits@dhbbank.com.  Gelieve vanaf 1 december rechtstreeks contact op te nemen met de Deposito- en Consignatie Kas op consignaties.thesaurie@minfin.fed.be.
 
Een DHB Advantage termijnrekening en/of een AdvantageOnline termijnrekening (online termijnrekening) loopt door tot de eindvervaldag. De jaarlijkse intresten en het kapitaal op de eindvervaldag worden overgeboekt naar de tegenrekening. Indien dit een rekening nummer is bij de DHB Bank, dan vragen wij u ons een ander tegenrekeningnummer te laten weten.   Mocht u een ander tegenrekening nummer wensen/ of als een ander tegenrekeningnummer noodzakelijk is, dan verzoeken wij u om ons dit nieuwe tegenrekeningnummer zo spoedig mogelijk te melden middels het formulier "wijziging tegenrekening"; https://www.dhbbank.be/DHBBank.CorporateWebsite/media/Documenten-BENL/wijziging-tegenrekeningen.pdf
 
We willen u bedanken voor uw vertrouwen in onze instelling gedurende al die jaren en als u nog vragen hebt, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen (deposits@dhbbank.com).
 
Hoogachtend,
DHB Bank N.V.

Contacteer ons