Home

Gedragscode voor Banken

De Gedragscode voor banken werd opgesteld door Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Door deze code te ondertekenen, verbindt de DHB Bank zich ertoe dat zij in haar dagelijks handelen met u trouw zal blijven aan de waarden die de sector vooropzet.

De zeven pijlers van een goede bankrelatie
1. openheid, wederkerigheid en vertrouwen
2. een eerlijke en open dialoog, een goed wederzijds begrip en een vrije keuze
3. discretie, vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens
4. bekwaamheid
5. veiligheid en betrouwbaarheid
6. respect voor de wetgeving
7. respect voor evenwicht van belangen

Gedragscode

>> https://www.goedebankrelatie.be/