Marketing Manager Retail Loans

We are looking for a Marketing Manager Retail Loans who will be responsible for the daily operations of the branches (Brussels, Antwerp, Liège and Charleroi) as well as supervising the commercial activities. You will be reporting to the Country Manager Belgium.
Tasks & Responsibilities:
The main responsibility of the Marketing Manager Retail Loans will be managing, coaching, motivating and monitoring the performance of the commercial team at the branches.
 • Organizing and conducting market research activities
 • Monitor the status of applications, analyzing all dimensions of the sales process
 • Design and development of products or product modifications that contribute to the profitability of the branch
 • Making decisions about the pricing
 • Making decisions on the advertising strategy of the branch, choose the advertising media and implement the strategy in conjunction with Head Office
 • Establishing, developing and coordinating customer and bank relations
 • Maintain an optimum level of staff to ensure the professional services to our customers are constantly provided
 • Build a well-functioning team, encourage internal communication and cooperation
 • Digitalization of processes
Requirements:
 • Bachelor’s degree in Finance, Economics, Marketing,…
 • Professional experience (at least seven years in retail at a bank or in a similar environment)
 • Previous experience in retail banking and online marketing
 • Very good knowledge of Dutch, French and English in spoken and written
 • Good knowledge of MS Office (especially Excel)
 • Being familiar with common KPI’s, have a sense for economic
 • Solution and results-oriented, a good understanding of business relationships
 • Good communication skills with a hands-on mentality
 • Confident and professional demeanor
 • Managerial skills
 • In possession of a VVD certificate Bank (responsible for distribution) is an additional asset
 We offer:
 • An enriching and varied position, in an expanding and dynamic bank
 • A contract of indefinite duration after interim period
 • Internal and external training courses
 • Extra-legal benefits: meal vouchers, group insurance, company car, etc.
 • We are a bank on a human scale
You can apply via: l.verheyden@dhbbank.com - more information via: 0471/719.977
We zijn op zoek naar een Marketing Manager Retail Loans die verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse werking van de filialen (Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi) en toezicht zal houden op de commerciële activiteiten. U rapporteert aan de Country Manager Belgium.
Taken & verantwoordelijkheden:
De hoofdverantwoordelijkheid van de Marketing Manager Retail Loans zal bestaan uit het managen, coachen, motiveren en monitoren van de prestaties van het commerciële team in de filialen.
 • Organiseren en uitvoeren van marktonderzoek
 • Opvolging van de status van aanvragen, analyseren van alle dimensies van het verkoopproces
 • Ontwerpen en ontwikkelen van producten of productaanpassingen die bijdragen aan de winstgevendheid van de vestiging
 • Beslissingen nemen over de pricing
 • Beslissingen nemen over de reclamestrategie van het filiaal, de reclamemedia kiezen en de strategie uitvoeren in samenwerking met het hoofdkantoor
 • Opzetten, ontwikkelen en coördineren van klant- en bankrelaties
 • Een optimaal personeelsniveau handhaven om de professionele dienstverlening aan onze klanten voortdurend te waarborgen
 • Een goed functionerend team opbouwen, interne communicatie en samenwerking stimuleren.
 • Digitalization of processes
Vereisten:
 • Bachelordiploma in financie- en verzekeringswezen, economie, marketing,...
 • Werkervaring (minimaal zeven jaar in retail bij een bank of in een vergelijkbare omgeving)
 • Eerdere ervaring in retail banking en online marketing
 • Zeer goede kennis van Nederlands, Frans en Engels in woord en geschrift
 • Goede kennis van MS Office (vooral Excel)
 • Bekend zijn met gangbare KPI’s, gevoel hebben voor economie
 • Oplossings- en resultaatgericht, een goed begrip van zakelijke relaties
 • Goede communicatieve vaardigheden met een hands-on mentaliteit
 • Zelfverzekerde en professionele houding
 • Leidinggevende vaardigheden
 • In het bezit van een VVD-attest Bank (verantwoordelijke voor de distributie) is een extra troef
 We offer:
 • Een verrijkende en afwisselende functie bij een groeiende en dynamische bank
 • Een contract van onbepaalde duur na interimperiode
 • Interne en externe opleidingen
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, bedrijfswagen, enz.
 • Wij zijn een bank op mensenmaat
 Solliciteren kan via l.verheyden@dhbbank.com – meer info via 0471/719.977