Tijdelijk uitstel van terugbetaling van uw lening op afbetaling
bij de DHB Bank – Covid-19

De overheid staat kredietverstrekkers voor consumentenkredieten toe om in de periode tussen 1 mei en 31 juli 2020 een tijdelijk uitstel van de terugbetaling van een lening of een verkoop op afbetaling toe te staan voor een periode van maximaal 3 maanden.

Met uitzondering van artikel VII.107 en de artikelen VII.148 tot en met VII.154, alsmede hun uitvoeringsbesluiten.

Zodra de uitstelperiode is verstreken, zullen de betalingen worden hervat. De duur van het krediet zal worden verlengd tot het maximum van de toegekende uitstelperiode.
DHB Bank heeft het recht om de overgedragen rente voor de betreffende periode op een latere tijdstip in rekening te brengen. Deze rente is gekoppeld aan de rentevoet van uw huidige lening.
Deze rente zal worden gespreid over de resterende aflossingsperiode.
DHB Bank zal  geen administratieve kosten (dossierkosten, nalatigheidsintresten ….enz) in rekening brengen voor het uitstel van betaling in kader van toepassing van dit artikel.
 

Acceptatievoorwaarden:

Gelieve een e-mail te sturen naar opsbe@dhbbank.com om uw verzoek in te dienen, met vermelding van uw naam, voornaam, geboortedatum en dossiernummer.